Vương quốc tỏi Lý Sơn - Tour tham quan Đảo Lý Sơn (Lễ 30/04/2017)

Mã Tour: LS07T7

Thời gian: 2 Ngày - 1 Đêm

Hình thức: Ghép đoàn, Đoàn Riêng

Giá: 1.650.000 VNĐ

SAPA - THÀNH PHỐ TRÊN MÂY

Mã Tour: 14

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Hình thức:

Giá: 3.300.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI - SAPA - HÀ KHẨU

Mã Tour: 13

Thời gian: 4 Ngày - 3 Đêm

Hình thức:

Giá: 5.200.000 VNĐ

ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI - HẠ LONG

Mã Tour: 11

Thời gian: 1 Ngày

Hình thức:

Giá: 2.800.000 VNĐ

Lý Sơn - Miền đất tỏi huyền thoại

Mã Tour: 7

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Hình thức:

Giá: 2.890.000 VNĐ
  • Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến 0905 306 769