Tour Bhoong - (Homstay, Nhà Sàn, Lều Trại,..) đồng bào Cơ-Tu Đông Giang

Mã Tour: ĐG2N

Thời gian: 2 Ngày - 1 Đêm

Hình thức: tự túc phương tiện

Giá: 850.000 VNĐ
  • Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến 0905 306 769