Land tour Đà Nẵng Huế Hội An

Mã Tour: BGTG01

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm

Hình thức: Ghép tour

Giá: 450.000 VNĐ

3N2D01 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm)

Mã Tour: 3N2D01

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 2.250.000 VNĐ

Tour du thuyền 5* HAREM 2 tại Đà Nẵng

Mã Tour: DT01

Thời gian: 1 Ngày

Hình thức: KHỞI HÀNH HẰNG NGÀY

Giá: 300.000 VNĐ

Tour Cù Lao Chàm

Mã Tour: CLC/1N

Thời gian: 1 Ngày

Hình thức: Tour ghép

Giá: 750.000 VNĐ

4N3D01 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà)

Mã Tour: 4N3D01

Thời gian: 4 Ngày - 3 Đêm

Hình thức: Nhận khách hằng ngày, khởi hành hằng ngày

Giá: 4.700.000 VNĐ

Khám phá Cù Lao Chàm

Mã Tour: 2

Thời gian: 1 Ngày

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 650.000 VNĐ
  • Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến 0905 306 769