BÀ NÀ HILLS (cầu Vàng) – PHỐ CỔ HỘI AN – HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LAVANG – CỐ ĐÔ HUẾ

Mã Tour: HHLV02

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Hình thức: Tour ghép

Giá: 2.850.000 VNĐ

TOUR HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LAVANG - BÀ NÀ HILLS

Mã Tour: 2N1Đ04

Thời gian: 2 Ngày - 1 Đêm

Hình thức: Phục vụ riêng

Giá: 2.750.000 VNĐ

5N4DPNTD (SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – CỐ ĐÔ HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG)

Mã Tour: 5N4DPNTD

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 7.640.000 VNĐ

3N2D03 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà)

Mã Tour: 3N2D03

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 2.950.000 VNĐ

2N1D02 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà)

Mã Tour: 2N1D02

Thời gian: 2 Ngày - 1 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 2.100.005 VNĐ

2N1D01 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm)

Mã Tour: 2N1D01

Thời gian: 2 Ngày - 1 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 1.800.000 VNĐ

5N4D (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà - Huế)

Mã Tour: 5N4D

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 5.200.000 VNĐ

Tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm 4N3D03 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Bà Nà)

Mã Tour: 4N3D02

Thời gian: 4 Ngày - 3 Đêm

Hình thức: Ghép đoàn hoặc phục vụ riêng

Giá: 3.600.000 VNĐ

3N2D02 (Sơn Trà-Ngũ Hành Sơn-Hội An-Huế)

Mã Tour: 3N2D02

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 2.550.000 VNĐ

3N2D01 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm)

Mã Tour: 3N2D01

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 2.250.000 VNĐ

4N3D01 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà)

Mã Tour: 4N3D01

Thời gian: 4 Ngày - 3 Đêm

Hình thức: Nhận khách hằng ngày, khởi hành hằng ngày

Giá: 4.700.000 VNĐ
  • Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến 0905 306 769