Land tour Đà Nẵng Huế Hội An

Mã Tour: BGTG01

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm

Hình thức: Ghép tour

Giá: 450.000 VNĐ

TÊT 2018 4N3D03 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Bà Nà)

Mã Tour: TẾT 4N3D02

Thời gian: 4 Ngày - 3 Đêm

Hình thức: Khởi hành Mồng 4 Tết Âm Lịch 2018 (19-22/02/2017)

Giá: 3.500.000 VNĐ

4N3D01 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà)

Mã Tour: 4N3D01

Thời gian: 4 Ngày - 3 Đêm

Hình thức: Nhận khách hằng ngày, khởi hành hằng ngày

Giá: 3.600.000 VNĐ
  • Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến 0905 306 769