TOUR HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LAVANG - BÀ NÀ HILLS

Mã Tour: 2N1Đ04

Thời gian: 2 Ngày - 1 Đêm

Hình thức: Phục vụ riêng

Giá: 2.750.000 VNĐ

5N4DPNTD (SƠN TRÀ - NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – BÀ NÀ – CỐ ĐÔ HUẾ – ĐỘNG PHONG NHA – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG)

Mã Tour: 5N4DPNTD

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 7.640.000 VNĐ

Land tour Đà Nẵng Huế Hội An

Mã Tour: BGTG01

Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm

Hình thức: Ghép tour

Giá: 450.000 VNĐ

3N2D03 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà)

Mã Tour: 3N2D03

Thời gian: 3 Ngày - 2 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 2.950.000 VNĐ

2N1D02 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà)

Mã Tour: 2N1D02

Thời gian: 2 Ngày - 1 Đêm

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 2.100.005 VNĐ

TÊT 2018 4N3D03 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Huế - Bà Nà)

Mã Tour: TẾT 4N3D02

Thời gian: 4 Ngày - 3 Đêm

Hình thức: Khởi hành Mồng 4 Tết Âm Lịch 2018 (19-22/02/2017)

Giá: 3.500.000 VNĐ

4N3D01 (Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà)

Mã Tour: 4N3D01

Thời gian: 4 Ngày - 3 Đêm

Hình thức: Nhận khách hằng ngày, khởi hành hằng ngày

Giá: 3.600.000 VNĐ

Tour đi Bà Nà trong ngày

Mã Tour: 1

Thời gian: 1 Ngày

Hình thức: Khởi hành hằng ngày

Giá: 920.000 VNĐ
  • Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến 0905 306 769