Đà Nẵng sẽ có con đường gốm sứ như Hà Nội

Sáng ngày 15/09/2016 Đà Nẵng thống nhất xây dựng con đường gốm sứ dọc bờ biển Mỹ Khê, nội dung miêu tả hoạt động hằng ngày của nhân dân thành phố Đà Nẵng xưa và nay

 

 

Được biết số lượng gốm sứ này nhập về từ làng nghề truyền thống Thanh Hà - Hội An và nội dung đề bài do giới nghệ sĩ sáng tác được kiểm duyệt từ UBND Đà Nẵng

 

 

Lãnh đạo Đà Nẵng đang cố hết sức mình để biến Đà Nẵng thành một thành phố có sức thu hút lớn

Nguồn ngân sách được lấy từ nguồn vốn xã hội hóa dự kiến tiêu tốn 11,4 tỷ đồng

Nguồn: Quang Tiến

  • Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến 0905 306 769