Tái hiện lịch sử Việt Nam qua 46 tấm bản đồ - Phần 02

Mời độc giả xem tiêp Tái hiện lịch sử Việt Nam qua 46 tấm bản đồ - Phần 02. Bắt đầu thời kỳ 1000 năm Thăng Long vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long rộng lớn

Năm 1428

Năm 1471

Năm 1479

Năm 1540

Năm 1554

1569

Năm 1569 - Chúa Tiên Nguyễn Hoàng dẫn theo tùy tùng vào Nam mở cỏi, đây là mốc quan trọng mở ra thời kỳ khai hoang lập địa của dân tộc Việt Nam - Lãnh thổ Việt Nam được mở rộng đến Mũi Cà Mau trong thời kỳ nhà Nguyễn cai trị. Cũng mở ra một thời kỳ họ Trịnh và họ Nguyễn phân tranh ác liệt, kể từ khi Trịnh Kiểm giết chết Nguyễn Uông, Anh trai của Nguyễn Hoàng. Chúa tiên đã đến hỏi nhà tiên Tri Nguyễn Bỉnh Khiêm và được khuyên nên đi về phía Nam mở cõi.

Năm 1611

Năm 1653

Năm 1658

Năm 1679

Năm 1693

Năm 1708

Năm 1732

Năm 1739

Năm 1755

Năm 1757

Năm 1771 - 9 đời chúa Nguyễn bắt đầu suy yếu do quyền thần thâu tóm

Năm 1773 - thế lực 3 Anh Em nhà Tây Sơn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ ngày một lớn mạnh

Năm 1774

Năm 1788 - Thời đại Hoàng Kim nhà Tây Sơn, Vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) chinh phạt Bắc Nam đại thắng liên tục làm khiếp đảm chúa Nguyễn Ánh, Xiêm La - Trận Rạch Gần Xoài Mút, đại phá quân Thanh hồn bay phách lạc.

Năm 1802 - Chúa Nguyễn Ánh lấy lại Giang Sơn từ tay Tây Sơn, sau khi vua Quang Trung đột ngột qua đời. Lập ra triều đại nhà họ Nguyễn (13 Ông Vua)

Năm 1832

Năm 1835

Bản đồ lịch sự phong kiến Việt Nam đến đây kết thúc bằng cuộc xâm lược của thực dân Pháp năm 1858 vào Đà Nẵng. Mở ra một thời kỳ nô lệ đau buồn của dân tộc Việt Nam.

Sưu tầm & Biên tập: DTD

 

 

 

 

  • Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến
    Dương Tấn Đến 0905 306 769